Livsviktigt.org

L I V S V I K T I G T

VIDGAR PERSPEKTIVEN

Mitt i mörkret

Nu är vi inne i den mörkaste årstiden, när dagarna blir allt kortare och ljuset allt mindre. Vanligtvis brukar jag inte känna mig särskilt negativt påverkad av den mörka årstiden, men de senaste veckorna har jag ändå kännt mig tröttare än vanligt och ganska låg. Stora utmaningar i mitt liv, som ibland känns mycket svåra att

Mitt i mörkret Läs mer »