Livsviktigt.org

L I V S V I K T I G T

VIDGAR PERSPEKTIVEN

Om Livsviktigt

Frågar du barn vad de drömmer om så ser de många  möjligheter. De lever i nuet, leker sig fram genom livet och har en naturlig entusiasm, kreativitet och framtidstro. Denna positiva drivkraft ser jag som en livsviktig resurs, för dem själva men även för samhället. Barn och unga växer idag upp i en komplex värld med många utmaningar. Genom att lyssna och stötta deras positiva drivkraft kan vi hjälpa dem att må bra, utvecklas och hantera livets utmaningar.

Därför driver jag Livsviktigt. Genom boken
”Att följa dina drömmar och förbättra världen”  stödjer jag unga när det gäller deras framtid, val, drömmar och förmåga att påverka i samhället. Jag ger även föreläsningar och workshops på samma tema. Jag vänder mig till barn och unga, föräldrar och personer som arbetar med barn och unga, som till exempel lärare, studie- och yrkesvägledare och jobbcoacher.

I projektet
Vår Vackra Värld – barnens drömmar och glada nyheter skapar jag en digital tidning tillsammans med barn, i syfte att stärka deras positiva drivkraft och framtidstro och på ett kreativt och roligt sätt göra en konkret insats för naturen.

Om du delar min syn på barn och ungas möjligheter och tror att vi skulle kunna samverka på något sätt så kontakta gärna mig. Jag samarbetar gärna med andra aktörer och kan ta uppdrag som projektledare, föreläsare, rådgivare etc.

Läs mer om boken här

Boken är bra för att den både ger praktiska råd om hur du kan förverkliga dina intressen och uppmuntrar läsaren att utforska själv. Den inspirerar mig att ta första steget mot det som är viktigt för mig.”

Giovanna Olmos, studerande

”Boken med alla dess övningar, inspirerande texter och olika intervjuer utgör en mycket fin plattform för personer att utvecklas med hjälp av. Jag ser fram emot att använda mig av den i min vägledning.”

Alexandra S. Havik, studie- och yrkesvägledare