Du går nu igenom arkiven för Samhällspåverkan | Livsviktigt.

Lina

av Lina

Vår Vackra Värld – inlägg nr 1

5 december, 2016 i Drömmar, Förbättra världen, Hållbar utveckling, Naturen, Samhällspåverkan, Skola/utbildning

”Vår Vackra Värld – barnens drömmar och glada nyheter” är en digital tidning som jag skapar tillsammans med elever på lågstadiet . Det första numret kommer i februari 2017. Intäkterna ska gå till att bevara svensk gammelskog, som är en livsviktig och hotad naturresurs. Syftet är att stärka barnens positiva drivkraft och framtidstro och att på ett kreativt och roligt sätt göra en konkret insats för naturen.

child-544085_960_720Vår Vackra Värld förenar två saker som jag känner starkt för; naturen och barns kreativitet! Jag har ett miljöengagemang sedan tonåren. Naturen och särskilt skogen är en källa till lugn och inspiration för mig. Barns kreativitet, lekfullhet och entusiasm är också något som ger mig glädje! Den positiva kraft som barn har anser jag är livsviktig för dem själva, vuxna och hela samhället.

När jag jobbade som pedagog i grundskolan fick jag möjlighet att hålla i lektioner och aktiviteter på temat miljö och natur. När jag ville starta pappersinsamling så testade jag att skapa ett samtal utifrån barnens egna tankar och kunskap, snarare än att själv berätta varför pappersinsamling är bra. Jag hade ställt en låda längst bak i klassrummet och började med att fråga barnen om de kunde se något nytt i klassrummet. ”En låda” svarade de. ”Vad tror ni att det är för en låda?” frågade jag. ”Till pappersinsamling”. ”Varför har man pappersinsamling?” ”För att spara på träd”. ”Varför är det bra att spara på träd”. Jag ledde samtalet framåt enbart genom frågor. Barnens egna slutsats blev till slut att vi träd och människor behöver varandra, då träden behöver koldioxid, som vi andas ut och vi behöver syre, som träden skapar. Det var ett mycket inspirerande samtal som sådde ett frö i mig kring hur jag vill arbeta med barn och miljö.

I samband med detta ägde också under loppet av en månad skolattacken i Trollhättan och terrorattacken i Paris rum. Den tilltagande flyktingströmmen var också aktuell i media. Detta blev barnen i klassen varse om, genom sina föräldrar och genom att titta på Lilla Aktuellt i skolan. Självklart så väcker sådana nyheter tankar och känslor hos barnen. Jag bestämde mig för att ha ett samtal med barnen för att stötta dem i detta. Jag frågade dem vad de tänker och känner när de hör sådana nyheter. Barnen uttryckte att de kände sig rädda, ledsna och arga. I samtalet fick de möjlighet att ventilera sina tankar och känslor, utan att jag försökte göra verkligheten vackrare än den är. Men samtidigt förklarade jag hur media fungerar. Att en nyhet är en nyhet för att det är något ovanligt. En terrorattack i Europa och en attack på en skola i Sverige är oerhört ovanligt. Och media skriver inte alls lika mycket om alla vanliga och bra saker som händer hela tiden. Som exempel sa jag till barnen att tidningen inte skriver om alla de tusen och åter tusen barn som går till skolan varje dag och lär sig nya saker, leker och har roligt. Det tyckte barnen var roligt att höra och skrattade. I samband med detta samtal gjorde jag även en övning där barnen fick beskriva och rita hur de vill att världen ser ut, om allting är möjligt och de bestämmer. Barnen beskrev då allt i från en värld som är helt gjord av godis, till en värld där vi är snälla och kramar varandra. På så sätt fick både det mörka – i form av svårigheterna i världen och barnens oro kring dem – samt det ljusa – i form av barnens egna tankar och bilder om den värld de vill ha – plats i samtalet och skapade en stärkande helhet!

Dessa samtal, i kombination med mitt engagemang för miljön och genom Livsviktigt sådde fröet till Vår Vackra Värld och i kommande inlägg kommer jag att berätta mer om hur det växte fram.

Lina

av Lina

Vad är egentligen skolans vision?

8 oktober, 2014 i Allmänt, Framtid, Samhällspåverkan, Skola/utbildning

Jag anser att skolans ska vara en plats där barn och unga blir sedda som individer och får stöd att hitta sin utvecklingspotential och inneboende lust att lära. Vi vuxna har inte rätt att sätta oss över ett barns egen fria vilja och unika personlighet. Jag vill istället bidra till att unga hittar sin egen positiva drivkraft och blir därför mycket frustrerad av vissa aspekter av skolans utveckling.

Nu finns det till exempel ett politiskt förslag att gymnasieskolan ska vara obligatorisk. Allt fler unga väljer att inte påbörja eller avsluta gymnasieskolan. Om vi skulle fråga dem vad som skulle ha bidragit till att de istället valt att fullfölja sina studier så tror jag inte att ett tvång från staten är svaret. Det går inte att tvinga någon till kunskap. Jag tror att en stor orsak till att allt fler unga väljer att hoppa av är att skolan har misslyckats i att ta tillvara på deras lust att lära. Istället har allt för stort fokus varit på att inrätta unga i ett färdigstöpt system, utifrån politikers och andra makthavares agenda. I detta system gäller det att få unga att prestera och leverera på ett visst sätt för att passa in i systemet och bli godkända. ”Det är för de ungas bästa och deras framtid” säger många. Men till vilken grad är det verkligen så?

När nu unga väljer att hoppa av skolan så bör makthavare istället gå till botten med varför, och hur de på riktigt kan skapa en skola där unga människor trivs och får stöd i att växa och utvecklas. Att införa mer tvång får mig att tänka på vad Albert Einstein en gång lär ha sagt, att höjden av dumhet är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat.

Ett annat stort dilemma inom skolans värld är den stora bristen på lärare. I princip vem som helst kan i dag komma in på lärarutbildningen – 0,1 på högskoleprovet kan räcka. Du skulle alltså kunna göra högskoleprovet och kryssa i svaren på måfå och ändå komma in. Nu finns det förslag på att göra det ännu lättare än så att komma in på lärarutbildningen. På vilket sätt skulle det göra läraryrket mer attraktivt? De personer som ska leda våra unga som lärare ska alltså behöva prestera minimalt för att komma in på sin utbildning, medans eleverna de ska undervisa behöver prestera betydligt högre än så för att bli godkända. Vilken oroväckande ironi.

En annan sak som är ett mysterium för mig är bristen på utbildning i att leda och motivera grupper som en del av lärarutbildningen. Att stå och prata inför grupp är något som många människor känner sig obekväma med. Att som lärare stå inför en grupp unga och att lyckas fånga deras intresse, när dessutom många är omotiverade, är en stor utmaning. Det räcker inte att som lärare vara kompetent inom ditt ämne. Om du inte kan nå fram till eleverna så är det stor risk att kunskapen faller platt. Därför borde det vara stort fokus på att utbilda lärare i hur att leda grupper och stimulera elevernas motivation.

Jag tycker också att det finns en övertro på akademisk utbildning i Sverige. Samhället förmedlar en norm till våra unga att vägen till framgång är att få så höga betyg som möjligt i grundskola och gymnasium för att sedan kunna komma vidare till högskola. För vissa ungdomar passar den akademiska vägen. Men för andra lägger en väg med för mycket akademiskt fokus lock på framtidstron och lusten att lära. Det finns många yrken och vägar som kan vara stimulerande och konstruktiva och som inte kräver högskoleutbildning. Det finns till exempel många framgångsrika entreprenörer som inte passade in i skolsystemet och som istället valde att följa sin egen drivkraft, med mycket nytta för både sig själv, andra och samhället som följd.

Det som hade störst positiv inverkan på min egen utveckling som ung var att jag gick i en skola som fokuserade mer på min utvecklingspotential och kreativitet än på läroplaner och prestation. Efter gymnasiet sökte jag mig till utbildning inom personlig utveckling, ledarskap och entreprenörskap. Tack vare att jag fick stöd att gå min egen väg och hitta min positiva drivkraft så har jag utvecklats i rätt riktning. Därför känns det också naturligt och meningsfullt för mig att förmedla det jag lärt mig till unga, lärare och andra som jobbar med unga.

Lina

av Lina

Det du ger kommer tillbaka till dig själv

30 augusti, 2013 i Allmänt, Förbättra världen, Hållbar utveckling, Samhällspåverkan

Jag menar att när du följer dina drömmar förbättrar du också världen. För när du är nöjd och glad sprider sig det positiva till din omgivning. Delad glädje är dubbel glädje. Bara genom att du är glad gör du världen en tjänst. När du gör något bra för andra kan det också kännas bra för dig själv. Det kan vara något så enkelt som att ge någon ett leende eller att ge sin plats åt någon bättre behövande på bussen. Gör du någonting positivt för din omgivning påverkar det också samhället i samma riktning, och när samhället påverkas mot det bättre blir även världen bättre.

Här kommer två övningar från boken jag skrivit ”Att följa dina drömmar och förbättra världen” som kan vara till stöd om du vill ha mer klarhet kring hur du skulle kunna vara med och förbättra.

Hur jag vill att samhället och världen ser ut om 50 år

När vi ser de problem som finns i samhället och världen kan det vara svårt att tro på en positiv förändring. För 100 år sedan hade inte kvinnor rösträtt i Sverige. Människor dog i sjukdomar som det idag finns botemedel för. Det har skapats uppfinningar som underlättat livet för massor av människor. Förbättringar i samhället och världen börjar med att en eller flera personer faktiskt tänker tanken att det är möjligt. På samma sätt kan du i tanken föreställa dig hur du vill att samhället och världen ska se ut i framtiden och du tar på så sätt första steget mot en förbättring.

Tänk dig själv att du befinner dig 50 år framåt i tiden. Beskriv hur du vill att samhället och världen ser ut där och då, om allting är möjligt. Hur vill du att vi människor behandlar varandra och miljön? Hur är stämningen i samhället? Vilka positiva förändringar har gjorts de senaste 50 åren?

Exempel: Om allting är möjligt vill jag att människor behandlar varandra med respekt, vilket leder till färre krig. Jag vill att det ska kännas tryggt i samhället och att människor mår bra. Jag vill också att luften och vattnet är rent och att vi lever miljövänligt.

Vad jag tycker är viktigt i samhället och världen

Det finns många olika områden i samhället och världen som människor kan tycka är viktiga; fredsfrågor, miljö, demokrati, mänskliga rättigheter, integration, mångfald, vård och omsorg, skola och utbildning, barnomsorg, djurrätt, hälsa, kultur, sex och samlevnad, hbt-frågor, jämställdhet och mycket annat. Är det något speciellt område som intresserar dig och som du tycker är viktigt? Något område du tycker behöver förbättras? Välj ut ett eller flera områden som du tycker är viktiga och beskriv varför du tycker det är viktigt.

Exempel:
Jag tycker att miljöfrågor är viktiga eftersom jag tycker om att vara i naturen. Eftersom vi behöver naturens resurser för att överleva är det viktigt att naturen överlever.

Jag tycker att det är viktigt med kultur. Teater, sång och liknande gör människor glada och samhället mer levande.

Jag tycker att det är viktigt med demokrati. Alla människor ska få vara med och bestämma.

Det finns många olika sätt att vara med och förbättra världen på. Det gäller att hitta ett sätt som är rätt för dig och som känns givande och roligt. Genom att göra det du kan, utifrån dina egna förutsättningar, bidrar du med något positivt till det stora hela. På http://livsviktigt.org/forbattra-varlden kan du läsa om några olika sätt som du skulle kunna vara med och förbättra på, som att vara en glädjespridare, miljövänliga val och medveten konsumtion, att påverka makthavare, volontärarbete eller eget projekt eller företag.

Lina

av Lina

Varför bry sig om att försöka förbättra världen?

29 augusti, 2013 i Allmänt, Förbättra världen, Samhällspåverkan

Ända sedan jag var tonåring så har jag känt att jag vill göra en skillnad för andra, att vara med och förbättra samhället och världen. I och med att jag kunde följa mina egna drömmar så hittade jag en glädje och positivitet i mig själv som det kändes naturligt att dela med mig av. Och när jag delade med mig av mig själv och gjorde något bra för andra så märkte jag att det kändes bra även för mig. Att det finns en naturlig koppling mellan att följa sina drömmar och att förbättra världen.

Verkligheten i samhället och världen kan dock många gånger verka långt ifrån det jag drömmer om. Jag känner till exempel starkt för naturen och djuren och kan känna mig väldigt illa berörd av att läsa om hur skog skövlas och djur behandlas illa. Alla negativa nyheter som presenteras i media, i kombination med de utmaningar och svårigheter som jag ibland står inför i mitt eget liv kan då och då kännas överväldigande. Och även när jag vill väl och gör mitt bästa når jag många gånger inte fram till andra med det jag vill förbättra. Ibland rinner det av mig men ibland gör det ont och jag börjar tänka att jag ska sluta bry mig. Men att sluta bry mig är egentligen inget alternativ. För då förnekar jag en stor och viktig del av mig själv – min omtanke och ansvarskänsla.

På samma sätt tror jag att alla människor innerst inne vill väl. Alla har ett hjärta. Personer som är våldsamma mot andra, dödar och förstör tror jag antingen är sjuka eller har blivit tilltufsade i livet och känslomässigt avstängda. För när vi som barn i vår oskuldsfullhet möter omvärldens hårdhet och kyla är den naturliga reaktionen att försöka skydda sig själv och skapa ett försvar genom att själv bli hård och kall.

Många känner sig negativt överväldigade av de brister och problem som vi ser i samhället och världen idag. Undersökningar visar på att majoriteten av alla unga människor känner ångest inför klimatförändringarna. Det är lätt att känna stress, dåligt samvete och uppgivenhet. Samtidigt går det inte att fly från situationen. Visst, vi kan sticka huvudet i sanden eller stänga av känslomässigt – men sand i ögonen och ett avdomnat hjärta är inget vettigt alternativ.

För mig är det viktigt att våga fortsätta känna och att tillåta mig själv att känna allt. Glädje, sorg, entusiasm, uppgivenhet, ilska, otillfredsställelse, njutning. För glädjen kan då spilla över och glädja även andra. Ilskan kan sporra mig till handling. Sorgen kan göra att jag mjuknar. Känslorna gör mig mänsklig och är det levande i mig. Och det är det levande och mänskliga som jag behöver som energi för att följa mina drömmar och förbättra världen.