Livsviktigt.org

L I V S V I K T I G T

VIDGAR PERSPEKTIVEN

Samhällspåverkan

Vår Vackra Värld – inlägg nr 1

”Vår Vackra Värld – barnens drömmar och glada nyheter” är en digital tidning som jag skapar tillsammans med elever på lågstadiet . Det första numret kommer i februari 2017. Intäkterna ska gå till att bevara svensk gammelskog, som är en livsviktig och hotad naturresurs. Syftet är att stärka barnens positiva drivkraft och framtidstro och att på ett […]

Vår Vackra Värld – inlägg nr 1 Läs mer »