Livsviktigt.org

L I V S V I K T I G T

VIDGAR PERSPEKTIVEN

Vår Vackra Värld

Syftet med Vår Vackra Värld – barnens drömmar och glada nyheter är att stärka barns positiva drivkraft och framtidstro och att på ett kreativt och roligt sätt göra en konkret insats för naturen. I detta projekt skapar jag en digital tidning med barn i åldrarna 7-12 år, tillsammans med deras föräldrar, samt för skolklasser och andra barngrupper. Läsarna inbjuds att ge ett frivilligt bidrag till att bevara svensk gammelskog, som är en viktig naturresurs. 

Barn har en naturlig entusiasm, kreativitet och framtidstro. Denna positiva drivkraft menar jag att vi vuxna behöver stärka och uppmuntra, för att de ska må bra och klara av livets utmaningar. Barn växer idag upp i den komplex verklighet. Genom TV, tidningar och annan media möter de och påverkas av hur svårigheterna i samhället och världen beskrivs. Media presenterar ofta en snedvriden bild av verkligheten, där negativa nyheter dominerar och där allt det positiva och de framsteg som hela tiden sker får mycket mindre utrymme. Därför är det viktigt att vi vuxna hjälper barnen att hantera vad de möter och att uppmärksamma det positiva som sker.

I Vår Vackra Värld skriver barnen om sina intressen och drömmar. De är också ”glada-nyheter-spanare” och samlar glada nyheter som de ser i sin omvärld. Detta utgör sedan innehållet i den digitala tidningen. Jag har tidigare gjort projektet med klasser i grundskolan. De barn som deltog var entusiastiska och en lärare sade att hon aldrig sett elever i klass 2 skriva så engagerat tidigare. Här kan du läsa tidningen 
Är du lärare eller har barngrupper i andra sammanhang och är intresserad av att delta så kontakta gärna mig. Jag gör också Vår Vackra Värld tillsammans med barn och deras föräldrar. Du kan läsa mer här

Min dröm är att göra Vår Vackra Värld i större skala, gärna i samarbete med en förening/organisation med liknande värderingar. Det skulle möjliggöra för fler att delta, även inom skolor och föreningar, samt kanske en Internetcommunity för barn som bygger på deras drömmar och glada nyheter. Kontakta gärna mig om du har intresse, idéer eller vill bidra på något sätt.