Livsviktigt.org

L I V S V I K T I G T

VIDGAR PERSPEKTIVEN

Skola/utbildning

Our beautiful world – the children’s dreams and happy news

How can we nurture the natural positivity, creativity and optimism that children have? How can we engage them in co-creating a sustainable world, in a fun and empowering way? How can we protect our precious nature? Engaging in these questions led me to creating ”Our beautiful world – the children´s dreams and happy news” (In […]

Our beautiful world – the children’s dreams and happy news Läs mer »

Vår Vackra Värld – inlägg nr 2

Den första omgången av Vår Vackra Värld pågår nu, med tre klasser i årskurs två i en skola i Stockholm. Det första numret av den digitala tidningen kommer ut i februari 2017. I november träffade jag respektive klass och lärare och presenterade tidningen. Jag inledde med att berätta en saga, ”Sagan om det magiska gamla

Vår Vackra Värld – inlägg nr 2 Läs mer »

Vår Vackra Värld – inlägg nr 1

”Vår Vackra Värld – barnens drömmar och glada nyheter” är en digital tidning som jag skapar tillsammans med elever på lågstadiet . Det första numret kommer i februari 2017. Intäkterna ska gå till att bevara svensk gammelskog, som är en livsviktig och hotad naturresurs. Syftet är att stärka barnens positiva drivkraft och framtidstro och att på ett

Vår Vackra Värld – inlägg nr 1 Läs mer »

Visioner för skolan – Intervju med Magnus Blixt

Magnus Blixt har varit verksam som lärare i grundskolan i över 15 år och arbetar på nystartade Glömstaskolan i Huddinge. Han har ett omfattande engagemang för skolutveckling, bland annat som bloggare, twittrare och i Skolportens lärarpanel. I sin bok ”Välkommen till verkligheten” och i sina föreläsningar stöttar han lärare i deras yrkesroll. Vilka förbättringar anser

Visioner för skolan – Intervju med Magnus Blixt Läs mer »

Visioner för skolan – intervju med David Tivemark, School Boost Network

David Tivemark är en av de drivande krafterna bakom School Boost Network, en ideell förening som verkar nationellt för ett mer långsiktigt och hållbart perspektiv på skolutvecklingen. School Boost Network vill att lärande ska utgå från varje individs styrkor i en mer likvärdig skola för alla och bygger ett nätverk med andra som delar dessa

Visioner för skolan – intervju med David Tivemark, School Boost Network Läs mer »

Visioner för skolan – intervju med Karin Tenelius, Tuff Ledarskapsträning

Karin Tenelius driver Tuff ledarskapsträning. Hon har över 20 års erfarenhet av att utbilda personer från många delar av samhället i ledarskap. Tuff Ledarskaps- träning tränar också skolledare och lärare, med fokus på praktiskt ledarskap i verklighetsförankrade situationer. Du och flera med dig menar att det funnits ett så kallat lydnadsparadigm inom skolan, som nu

Visioner för skolan – intervju med Karin Tenelius, Tuff Ledarskapsträning Läs mer »

Visioner för skolan – intervju med Kim Törnqvist, Bättre skolor

Kim Törnqvist är verksamhetsledare för Bättre skolor och Stiftelsen Reinventing Learning. Bättre skolor har utvecklat en metod för att hjälpa skolledare och lärare att använda den senaste forskningen kring vad som skapar välmående, engagemang och studieresultat. Genom stiftelsen vill de också utforska och utveckla framtidens skola och lärande på vetenskaplig grund tillsammans med andra samhällsaktörer.

Visioner för skolan – intervju med Kim Törnqvist, Bättre skolor Läs mer »

Visioner för skolan – intervju med Gabriella Holm, Skolsamverkan

Gabriella Holm driver Skolsamverkan och utvecklar samverkan mellan skola och arbetsliv samt skolans studie- och yrkesvägledning. Hon erbjuder föreläsningar, process- och projektledning, konferenser och andra tillfällen där personer från skola och arbetsliv kan mötas. Hon driver också sajten syv.nu, som är en resurs för skolans studie- och yrkesvägledare och annan skolpersonal. Vad är bakgrunden till

Visioner för skolan – intervju med Gabriella Holm, Skolsamverkan Läs mer »