Om Lina

Jag heter Lina Eggemar och bor i Stockholm. Som ung fick jag stöd och uppmuntran när det gäller min kreativitet, intressen och drömmar och det har hjälpt mig genom livet. I tonåren blev jag intresserad av att utveckla mig själv och mina drömmar och började gå kurser i personlig utveckling och ledarskap. Det ledde till en önskan om att stötta och inspirera barn och unga. Därför startade jag Livsviktigt för 25 år sedan, där jag bland annat har hållit föreläsningar och workshops för ca 3000 ungdomar. Jag har även arbetat som pedagog på grundskolan, med barn och unga med särskilda behov och med ensamkommande flyktingungdomar. Jag har också drivit företag tillsammans med unga.

De tankar och verktyg som jag förmedlar genom Livsviktigt har hjälpt mig när jag tvivlat på mig själv, så att jag har kunnat fortsätta tro på mina drömmar och en bättre värld. Ju mer jag har kunnat följa mina drömmar, desto mer har jag känt en drivkraft att göra något bra för omvärlden. Och när jag gör något bra för omvärlden så kan jag få energi tillbaka till att följa mina drömmar!

Min vision är ett friskt, starkt och vänligt samhälle som det är roligt att leva i. Där den positiva drivkraft och det engagemang som barn och unga har uppmärksammas, tas tillvara på och stärks. Denna vision skulle kunna ses som en utopi, utifrån de kriser och utmaningar som vi står inför. Men faktum är att miljontals människor engagerar sig för att skapa en bättre värld och gör framsteg hela tiden. Genom att bidra på det sätt vi förmår så skapar vi tillsammans en positiv förändring som växer sig större och större!