Livsviktigt.org

L I V S V I K T I G T

VIDGAR PERSPEKTIVEN

Ungas drömmar är livsviktiga (Blogginlägg på Iderummet.se 2014-02-19)

shutterstock_79722895Frågar du barn vad de drömmer om så ser de ofta inga begränsningar. De leker sig fram genom livet, lever i nuet och har en naturlig optimism och kreativitet. Denna positiva kraft som barn och ungdomar bär på anser jag är en livsviktigt resurs för både dem själva och samhället. Jag ser det som allas vårt ansvar att agera på ett sätt som i så hög grad som möjligt bevarar denna livskraft hos barn och unga. Därför har jag också skrivit en bok, ”Att följa dina drömmar och förbättra världen”, i syfte att stödja unga i att hitta och följa sina drömmar och sin egen väg framåt i livet. Jag vänder mig direkt till unga, men även deras föräldrar, lärare och andra som arbetar med ungdomar.

Jag har varit intresserad av framtiden och drömmar sedan tonåren. Tack vare att jag själv fick ett bra stöd som ung har jag kunnat göra många saker jag drömt om. Jag gick i en skola som fokuserade på att stimulera elevernas kreativitet och eget tänkande. Det har givit mig en bra grund att stå på. Jag är också tacksam över att mina föräldrar var kloka nog att låta mig utforska mina egna möjligheter och gränser, snarare än att försöka styra mig utifrån deras egna åsikter. Kurser i personlig utveckling, ledarskap och entreprenörskap redan som ung bidrog också stort till att jag kunnat hitta en väg framåt i livet som känns bra för just mig.

Istället för att vuxna pekade ut vägen åt mig, eller sa åt mig vad som var rätt, så ställde de frågor som ”Hur ser du på framtiden?”, ”Vad tycker du är roligt?”, ”Vad är viktigt?” och ”Om allting är möjligt, vad vill du göra då?”. Jag fick tillfälle och tid att fundera och dra egna slutsater, vilket ledde till att jag fick idéer och hittade drivkraft att agera. En idé jag fick när jag var 23 år var att skapa en inspirationsföreläsning för gymnasieelever, där de fick möjlighet att fundera kring och prata om sin framtid, drömmar och mål. Det blev mycket uppskattat och ledde också till att jag startade eget företag med utbildningsverksamhet.

Sedan dess har arbete med unga varit en röd tråd i mitt liv, med allt ifrån att stötta unga i svåra livssituationer, som ensamkommande flyktingungdomar, till att starta och driva företag tillsammans med ungdomar. I mina kommande blogginlägg här på Idérummet vill jag gärna dela med mig av mina tankar och verktyg och förhoppningsvis inspirera dig som vuxen att stötta unga när det gäller deras drömmar och förmåga att påverka i samhället!