Livsviktigt.org

L I V S V I K T I G T

VIDGAR PERSPEKTIVEN

Det du ger kommer tillbaka till dig själv

Jag menar att när du följer dina drömmar förbättrar du också världen. För när du är nöjd och glad sprider sig det positiva till din omgivning. Delad glädje är dubbel glädje. Bara genom att du är glad gör du världen en tjänst. När du gör något bra för andra kan det också kännas bra för dig själv. Det kan vara något så enkelt som att ge någon ett leende eller att ge sin plats åt någon bättre behövande på bussen. Gör du någonting positivt för din omgivning påverkar det också samhället i samma riktning, och när samhället påverkas mot det bättre blir även världen bättre.

Här kommer två övningar från boken jag skrivit ”Att följa dina drömmar och förbättra världen” som kan vara till stöd om du vill ha mer klarhet kring hur du skulle kunna vara med och förbättra.

Hur jag vill att samhället och världen ser ut om 50 år

När vi ser de problem som finns i samhället och världen kan det vara svårt att tro på en positiv förändring. För 100 år sedan hade inte kvinnor rösträtt i Sverige. Människor dog i sjukdomar som det idag finns botemedel för. Det har skapats uppfinningar som underlättat livet för massor av människor. Förbättringar i samhället och världen börjar med att en eller flera personer faktiskt tänker tanken att det är möjligt. På samma sätt kan du i tanken föreställa dig hur du vill att samhället och världen ska se ut i framtiden och du tar på så sätt första steget mot en förbättring.

Tänk dig själv att du befinner dig 50 år framåt i tiden. Beskriv hur du vill att samhället och världen ser ut där och då, om allting är möjligt. Hur vill du att vi människor behandlar varandra och miljön? Hur är stämningen i samhället? Vilka positiva förändringar har gjorts de senaste 50 åren?

Exempel: Om allting är möjligt vill jag att människor behandlar varandra med respekt, vilket leder till färre krig. Jag vill att det ska kännas tryggt i samhället och att människor mår bra. Jag vill också att luften och vattnet är rent och att vi lever miljövänligt.

Vad jag tycker är viktigt i samhället och världen

Det finns många olika områden i samhället och världen som människor kan tycka är viktiga; fredsfrågor, miljö, demokrati, mänskliga rättigheter, integration, mångfald, vård och omsorg, skola och utbildning, barnomsorg, djurrätt, hälsa, kultur, sex och samlevnad, hbt-frågor, jämställdhet och mycket annat. Är det något speciellt område som intresserar dig och som du tycker är viktigt? Något område du tycker behöver förbättras? Välj ut ett eller flera områden som du tycker är viktiga och beskriv varför du tycker det är viktigt.

Exempel:
Jag tycker att miljöfrågor är viktiga eftersom jag tycker om att vara i naturen. Eftersom vi behöver naturens resurser för att överleva är det viktigt att naturen överlever.

Jag tycker att det är viktigt med kultur. Teater, sång och liknande gör människor glada och samhället mer levande.

Jag tycker att det är viktigt med demokrati. Alla människor ska få vara med och bestämma.

Det finns många olika sätt att vara med och förbättra världen på. Det gäller att hitta ett sätt som är rätt för dig och som känns givande och roligt. Genom att göra det du kan, utifrån dina egna förutsättningar, bidrar du med något positivt till det stora hela. På https://livsviktigt.org/forbattra-varlden kan du läsa om några olika sätt som du skulle kunna vara med och förbättra på, som att vara en glädjespridare, miljövänliga val och medveten konsumtion, att påverka makthavare, volontärarbete eller eget projekt eller företag.