Livsviktigt.org

L I V S V I K T I G T

VIDGAR PERSPEKTIVEN

Vår Vackra Värld – barnens drömmar och glada nyheter

Syftet med Vår Vackra Värld är att stärka barnens positiva drivkraft och framtidstro och att på ett kreativt och roligt sätt göra en konkret insats för naturen. I detta projekt skapar jag en digital tidning tillsammans med barn (7-12 år) och deras föräldrar. Läsarna inbjuds sedan att ge ett frivilligt bidrag till att bevara svensk gammelskog, som är en viktig naturresurs.

Vi träffas vid fyra tillfällen (söndagseftermiddagar) där barn och föräldrar får möjlighet att samtala om intressen, drömmar och andra upplyftande och meningsfulla ämnen. De kommer sedan under projektet att vara ”glada-nyheter-spanare” och samla glada nyheter de ser i sin omvärld. Detta utgör sedan innehållet i den digitala tidningen.

Här är en video som förklarar detta för barn https://www.youtube.com/watch?v=QXwcnLnccQk

Bakgrund och syfte

Barn har en naturlig entusiasm, kreativitet och framtidstro. Denna positiva drivkraft menar jag att vi vuxna behöver stärka och uppmuntra, för att de ska må bra och klara av livets utmaningar. Barn växer i dag upp i en komplex verklighet. Genom tv, tidningar och annan media möter och påverkas de av hur svårigheterna i samhället och världen beskrivs. Media presenterar ofta en snedvriden bild av verkligheten, där negativa nyheter dominerar och där allt det positiva och de framsteg som hela tiden sker får mycket mindre utrymme. Därför är det viktigt att vi vuxna hjälper barnen att hantera vad de möter och att uppmärksamma även det positiva som sker, t ex genom att spana efter glada nyheter.

Klimatkrisen är något som barn hör talas om, påverkas av och kan känna oro inför. Att tillsammans med andra göra något bra för miljön kan vara ett konstruktivt sätt att bemöta klimatkrisen och sina känslor inför den. Så när barn och föräldrar genom Vår vackra värld hjälper till att skydda gammelskog får de på ett kreativt och roligt sätt och utan pekpinnar göra gott både för sig själva och naturen.

Barnen får även möjlighet att fundera kring och skriva om sina intressen och drömmar, vilket kan bidra till motivation, självkänsla och meningsfulla samtal mellan dem och vuxna.

Jag har tidigare genomfört projektet med klasser på grundskolan. Det uppskattades verkligen av barnen och lärarna. En lärare sade att hon aldrig sett barn i årskurs två skriva så engagerat. Här kan du se tidningen som vi skapade https://livsviktigt.org/varvackravarld1-2017.pdf

Upplägg och innehåll

Vi träffas vid fyra tillfällen á 2 timmar, under ca tre månader. De första tre träffarna är utomhus i naturen (under tak) och det sista tillfället är vi i en lokal, i Stockholm. Barnen deltar med en eller båda föräldrar.

Uppgifter mellan träffarna
Mellan träffarna skriver barnen med stöd av sina föräldrar texter (samt ritar och tar foton om man vill) på ämnen som t ex ”Mina intressen”, ”Mina drömmar”, ”Roliga minnen” och ”Min favoritplats i naturen”. Familjerna spanar efter glada nyheter.

Träff 1
Jag berättar om hur projektet går till; vad vi kommer att göra på träffarna och hur vi skapar den digitala tidningen. Jag läser sagan ”Det magiska gamla trädet”. Vi pratar om vad drömmar är för något. Vi pratar också om media och de nyheter som barnen hört talas om hur det påverkar oss. Jag berättar om att vi ska öva på att vara ”glada-nyheter-spanare”.

Träff 2 och 3
Barnen berättar om de glada nyheter de hittat samt om de skrivuppgifter de valt och som ska vara med i tidningen. Vi pratar om naturen och hur att vistas i den kan hjälpa oss att må bra (genom att t ex minska stress) och om hur vi kan vara snälla mot naturen.

Träff 4
Till den sista träffen är tidningen klar och vi läser den och firar vad vi har skapat tillsammans

Därefter sprider föräldrarna och jag den digitala tidningen i våra nätverk och inbjuder läsarna att ge ett frivilligt bidrag till att skydda svensk gammelskog, via stiftelsen Naturarvet.

Intresseanmälan

För mer information kring att delta samt frågor kontakta mig på info (@) livsviktigt.org Det finns även möjlighet att prata på telefon/videosamtal för att få veta mer om mig och projektet. Du kan också få fortsatt information om Vår Vackra Värld genom att gilla Livsviktigt på Facebook https://www.facebook.com/livsviktigt.org eller skicka ett mejl.

Jag som håller i detta heter Lina Eggemar och är 46 år. Att jag som ung fick stöd och uppmuntran när det gäller min kreativitet, intressen och drömmar har hjälpt mig genom livet. I tonåren blev jag intresserad av och började gå kurser i personlig utveckling och ledarskap. Det ledde till en önskan om att stötta och inspirera barn och unga. Därför startade jag för 25 år sedan min verksamhet Livsviktigt, där jag bl a har lett workshops för ca 3000 ungdomar samt skrivit boken ”Att följa dina drömmar och förbättra världen”. Jag har även arbetat som pedagog på grundskolan, med barn och unga med särskilda behov, samt har drivit företag tillsammans med unga. Naturen är en stor källa till inspiration och välmående för mig och jag har därför ett miljöengagemang sedan länge. Det känns så meningsfullt att få skapa Vår Vackra Värld då det bygger på mina värderingar, styrkor och erfarenheter samtidigt som det gör gott för barn, föräldrar och naturen!