Livsviktigt.org

L I V S V I K T I G T

VIDGAR PERSPEKTIVEN

Visioner för skolan

”Visioner för skolan” är en serie intervjuer med personer som har ett engagemang för skolans utveckling. Syftet med intervjuerna är att lyfta blicken bortom en problemorienterad syn på skolan och visa på goda exempel, nya perspektiv och lösningar som kan bidra till en konstruktiv utveckling. Intervjuerna är gjorda av Lina Eggemar som driver Livsviktigt och som själv har ett engagemang för skolan, då barn och ungas framtid formas där.

Klicka här för att läsa Visioner för skolan

framsida1-pdf-kopia-page-001