Livsviktigt.org

L I V S V I K T I G T

VIDGAR PERSPEKTIVEN

Att följa dina drömmar och förbättra världen

Jag heter Lina Eggemar och har skrivit boken ”Att följa dina drömmar och förbättra världen”, i syfte att stödja unga när det gäller deras framtid, val, drömmar och förmåga att påverka i samhället.

Jag ger även föreläsningar på samma tema.

Eggemar-cover-1200px
IMAG1767

Lina Eggemar

Jag vänder mig till barn och unga, föräldrar och personer som arbetar med barn och unga, som till exempel lärare, studie- och yrkesvägledare och jobbcoacher.

I tonåren började jag intressera mig för min framtid och drömmar. Vad tycker jag är roligt? Vad är viktigt? Om allting är möjligt, vad vill jag göra då? Att jag själv fick bra stöd som ung har hjälpt mig att göra många saker jag drömt om. Och ju mer jag kunnat följa mina egna drömmar, desto mer har jag känt en drivkraft att göra något bra för omvärlden.

Vi lever i en tid med stora och snabba förändringar, med en gemensam utmaning att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Unga människors drömmar och engagemang är en livsviktig resurs för både dem själva och samhället. Det känns inspirerande och meningsfullt för mig att bidra till att denna resurs tillvaratas och stärks!