Om Lina

Lina 2013_4Jag har ca 15 års erfarenhet av att arbeta med barn och unga. Utöver min egna verksamhet Livsviktigt har jag även startat och drivit företag tillsammans med unga, arbetat med ensamkommande flyktingungdomar, barn och unga med särskilda behov och som pedagog på grundskolan.

Frågar du barn vad de drömmer om så ser de ofta inga begränsningar. De lever i nuet, leker sig fram genom livet och har en naturlig entusiasm, kreativitet och optimism. Jag ser det som samhällets och vuxnas ansvar att agera på ett sätt som bevarar denna livskraft hos barnen.

Tack vare att jag själv fick ett bra stöd som ung har jag kunnat göra många saker jag drömt om. Jag gick i en skola som fokuserade på att stimulera elevernas kreativitet och eget tänkande. Det har givit mig en bra grund att stå på. Jag är också tacksam över att mina föräldrar var kloka nog att låta mig utforska mina egna möjligheter, snarare än att försöka styra mig utifrån deras egna åsikter. Kurser i personlig utveckling, ledarskap och entreprenörskap redan som ung bidrog också stort till att jag kunnat hitta en väg framåt i livet som känns bra för just mig.

Att jag har vågat gå min egen väg, istället för att försöka passa in, är också det som hjälpt mig att lyckas. Det har varit svårt ibland och jag har tvivlat många gånger. Men jag är glad över att jag vågat fortsätta tro på mig själv och mina drömmar och är optimistisk inför framtiden. Därför vill jag dela med mig av mina erfarenheter och tankar till andra som också kan ha nytta och glädje av dem.

Fotograf: Erika Lager