Jag heter Lina Eggemar och har skrivit boken ”Att följa dina drömmar och förbättra världen”, i syfte att stödja unga när det gäller deras framtid, val, drömmar och förmåga att påverka i samhället. Jag ger även föreläsningar på samma tema.

Jag vänder mig till barn och unga, föräldrar och personer som arbetar med barn och unga, som till exempel lärare, studie- och yrkesvägledare och jobbcoacher.

I tonåren började jag intressera mig för min framtid och drömmar. Vad tycker jag är roligt? Vad är viktigt? Om allting är möjligt, vad vill jag göra då? Att jag själv fick bra stöd som ung har hjälpt mig att göra många saker jag drömt om. Och ju mer jag kunnat följa mina egna drömmar, desto mer har jag känt en drivkraft att göra något bra för omvärlden.

Vi lever i en tid med stora och snabba förändringar, med en gemensam utmaning att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Unga människors drömmar och engagemang är en livsviktig resurs för både dem själva och samhället. Det känns inspirerande och meningsfullt för mig att bidra till att denna resurs tillvaratas och stärks!

Läs mer om boken här

Boken är bra för att den både ger praktiska råd om hur du kan förverkliga dina intressen och uppmuntrar läsaren att utforska själv. Den inspirerar mig att ta första steget mot det som är viktigt för mig.”

Giovanna Olmos, studerande

”Boken med alla dess övningar, inspirerande texter och olika intervjuer utgör en mycket fin plattform för personer att utvecklas med hjälp av. Jag ser fram emot att använda mig av den i min vägledning.”

Alexandra S. Havik, studie- och yrkesvägledare

 

Om du vill följa Livsviktigt på Facebook så tryck på ”gilla” här.