Föreläsningar

pingviner1Jag håller föreläsningar och workshops för unga,
t ex elever på grundskola och gymnasium, arbetssökande ungdomar och inom ungdomsorganisationer. Jag vänder mig också till föräldrar och personer som arbetar med unga, t ex lärare, studie- och yrkesvägledare och jobbcoacher. Föreläsningarna är interaktiva där deltagarna reflekterar själva och diskuterar med andra deltagare, alternativt skriver för sig själva. De kan göras för mindre grupper så väl som större.

Nedan följer olika föreläsningar som jag erbjuder, men jag kan även skräddarsy en föreläsning utifrån era behov. Kontakta gärna mig för mer information.

Framtid, val och drömmar
Föreläsningen riktar sig till elever i årskurs 8 och 9, t ex som ett stöd inför gymnasievalet. Många unga känner sig stressade och osäkra inför framtiden. De ställs inför att ta viktiga beslut, som t ex gymnasievalet, med massor av olika valmöjligheter. De påverkas också av pressen från andras förväntningar och samhällets krav och ideal. Föreläsningen tar upp dessa faktorer och uppmuntrar dem att lära sig tänka självständigt och våga gå sin egen väg. Genom frågeställningar som ”Vad är viktigt för mig?”, ”Vad tycker jag är roligt?”, ”Vad intresserar mig?”, ”Vad är mina styrkor och förmågor?” får deltagarna stöd i att fokusera på det som är positivt och göra val som känns rätt för dem själva.


Att följa dina drömmar och förbättra världen

Föreläsningen riktar sig till elever på gymnasiet, arbetssökande ungdomar och andra. Den handlar om framtid, att göra bra val och att följa sina drömmar men också om ungas möjlighet att påverka i samhället. Genom att fundera kring frågor som ”Hur ser jag på framtiden?”, ”Vad tycker jag är roligt?” och ”Om allting är möjligt, vad vill jag göra då?” får deltagarna möjlighet att komma i kontakt med sin positiva drivkraft. Föreläsningen visar också på hur varje enskild individ påverkar utvecklingen i samhället och världen. Genom frågeställningar som ”Vad tycker jag är viktigt i samhället?” och ”Om allting är möjligt, och jag bestämmer – hur vill jag att samhället och världen ska se ut?” får unga möjlighet att hitta frågor de känner ett engagemang för, samt se olika vägar och konkreta sätt att förbättra världen.

”Föreläsningen var väldigt intressant och givande! Jag kände inspiration att våga förverkliga mina egna drömmar när jag gick därifrån.” Adina Henrikson, gymnasiestudent


Att stötta utan att styra – föreläsning för föräldrar
Föreläsningen riktar sig till föräldrar till unga i åldern 13-25 år. Många unga känner sig stressade kring sin egen framtid, över att välja rätt bland många olika alternativ och att prestera tillräckligt. Som förälder blir då också utmaningen stor när det gäller att bemöta och stödja sin ungdom på ett bra sätt. Under föreläsningen berättar jag om mina erfarenheter av att vägleda unga i att hitta sin drivkraft, göra val och att komma framåt. Du får också tillfälle att diskutera kring utmaningen att vara förälder och hur du kan använda boken ”Att följa dina drömmar och förbättra världen” för att stödja din ungdom när det gäller framtid, val och drömmar.

”Tack för en mycket givande träff och genomgång av din bok – värdefullt att få diskutera och höra andra föräldrars tankar. Seminariet gav möjlighet att reflektera, uttrycka och få verktyg att skapa konstruktiva dialoger med sin tonåring. Boken ger stöd och vägledning” Helen de Canésie, tonårsförälder


Att stötta unga i att hitta sin drivkraft – föreläsning för dig som arbetar med unga
Föreläsningen riktar sig till lärare, studie- och yrkesvägledare, jobbcoacher och andra som arbetar med unga. Unga idag växer upp i en mycket föränderlig värld med många olika valmöjligheter och där de ställs inför att göra viktiga framtidsval, söka arbete och annat. Hur kan vi som vuxna stötta unga i detta, och bidra till att de hittar sin positiva drivkraft och mål som känns meningsfulla? Hur kan vi stötta unga i att själva hitta inspiration och motivation, snarare än att servera färdiga lösningar? Under föreläsningen berättar jag om mina erfarenheter av att vägleda unga. Du får också tillfälle att diskutera kring utmaningen att arbeta med unga och hur du kan stötta när det gäller framtid, val och drömmar.

”Man får en tankeställare av boken och blir mer medveten då den tar upp viktiga delar i livet. I föreläsningarna är Lina ödmjuk, bjuder på sig själv och inspirerar.” Claudia Khamis, jobbcoach


Drömmar, drivkraft och entreprenörskap
Föreläsningen riktar sig till unga samt personer som arbetar med att stimulera ungas förmåga till företagsamhet och entreprenörskap, t ex inom gymnasieskolan. Unga behöver hitta sin drivkraft för att komma framåt och klara livets utmaningar. Föreläsningen innehåller frågeställningar som ”Vad tycker jag är roligt?”, ”Vad är viktigt?”, ”Vad är mina styrkor och förmågor?”, ”Vad är mina drömmar och mål?”, ”Hur vill jag att samhället ska se ut och hur kan jag bidra till det?” Förståelse för sin drivkraft och drömmar skapar motivation och en vilja att agera. Det skapar förmåga till företagsamhet, vilket gynnar båda unga själva och samhället. Vissa unga kan uttrycka sin förmåga till företagsamhet genom att starta och driva eget företag. Andra genom att vara handlingskraftiga i sina egna liv, i studier, i att driva projekt, söka arbete, på sin arbetsplats och annat. I föreläsningen delar jag också med mig av mina erfarenheter av att starta och driva företag, själv och tillsammans med unga.

Kontakta mig för mer information om föreläsningarna.

Du som tycker att Livsviktigt verkar intressant och vill få fortsatt information kan gilla Livsviktigt på Facebook.