Lina

av Lina

Att stötta utan att styra – för tonårsföräldrar

29 april, 2014 i Allmänt, Drömmar, Föräldraskap, Tonåringar

Att vara tonårsförälder måste vara bland det svåraste som finns. Jag har inte barn själv. Men jag har pratat med hundratals unga om deras liv, framtid och drömmar. Och jag har pratat med tonårsföräldrar om hur de kan vara ett bra stöd för sina barn. Sen så minns jag också väl min egen tonårstid och kommunikationen med mina föräldrar. De hade inte ett lätt jobb, för jag var en mycket viljestark ung dam. Samtidigt som jag var ganska reserverad. Åtminstone på ytan. För därunder fanns det mycket känslor och känslighet, som ofta inte kom till uttryck och syntes utåt. Detta gjorde att mina föräldrar upplevde mig som svår att förstå sig på och att nå. Jag tror också att de kände sig frustrerade och maktlösa i sin oförmåga att nå fram till mig. Det bidrog till att kommunikationen ofta kom av sig mellan oss och att jag blev än mer avståndstagande, när jag kände att vi inte fick kontakt. Som förälder förväntas du ju också ha ”koll på läget” och kanske inte visa din sårbarhet. Men hade mina föräldrar istället visat sin sårbarhet och uttryckt hur de kände, att de ville nå fram till mig men kände sig oförmögna, så kanske kommunikationen hade öppnats.

Det verkar som att barn har en förmåga att hitta och trycka på sina föräldrars mest sårbara knappar. Och att föräldrar i sin tur har en mycket stark effekt på sina barns sårbarhet. Inte minst i rollen som ”auktoritet” och med den makt som det innefattar. Samtidigt har jag uppfattat det som att föräldrar kan känna sig enormt maktlösa i relationen till sina barn. Just för att man bryr sig så otroligt mycket. Men att det i vissa lägen är omöjligt att nå fram med sin omsorg.

Vi präglas också av gamla föreställningar om förälderns roll som ”auktoritet” och den ”som vet bäst och därför ska visa vad som är rätt”. Självklart har föräldern en livserfarenhet med tyngd och substans som barn och unga ännu inte har. Men betyder det nödvändigtvis att föräldern alltid vet vad som är bäst i alla lägen? Jag tror att vi ytterst – oavsett ålder – bara själva, inifrån, kan känna vad som är rätt för oss själva och vart våra gränser går. Självklart behöver tonåringar tydliga gränser och vet inte alltid sitt eget bästa. Men vart går gränsen mellan att bestämma som förälder och att sätta sig över sin tonårings egen vilja? Vilken oerhört svår utmaning och balansakt att som förälder vara ett stöd, utan att manipulera sitt barn att gå sin egen vilja till mötes, att gå den väg föräldern tycker är rätt. Det kan verka som ett lämpligt sätt att hantera och kontrollera situationen på kort sikt.

Men för att unga ska kunna växa och utvecklas till att må bra och klara livets utmaningar menar jag att vi som vuxna istället behöver lära oss att uppmuntra deras egna vilja och positiva drivkraft, snarare än att försöka styra dem dit vi tror är rätt och bra. Därför ställer jag fler frågor än jag ger svar i mötet med unga. Jag vill uppmuntra dem i att stanna upp, reflektera och använda sitt eget kreativa tänkande istället för att bara följa vad andra tycker och säger. ”Hur ser du på framtiden?”, ”Vad tycker du är roligt?”, ”Vad är du intresserad av?”, ”Vad är dina styrkor och förmågor?”, ”Vad är dina drömmar och mål?”.

Detta är komplexa frågor som kräver tid och eftertanke för svar. Men genom att stödja unga i att rikta fokus inåt, mot sig själva och sin egen känsla, så kan de ta fasta på det positiva i sig själva, så att det kan växa sig starkare. Denna styrka hjälper dem sedan att navigera i livets berg- och dalbana, som bjuder på såväl möjligheter som svårigheter. Men om vi som vuxna fokuserar för mycket på de potentiella svårigheter och faror som våra unga kan möta skapas oro som kan utvecklas till en negativ spiral. Många av dessa faror har vi inte kontroll över. Men att stötta våra unga att fokusera på det positiva i sig själva, så att de kan växa sig starkare, har vi alltid en möjlighet att göra.

Lina

av Lina

Barn och unga lär oss att leka

1 april, 2014 i Allmänt, Drömmar, Välmående

Bland det bästa jag vet är att umgås med min 11-åriga systerdotter. Vi brukar pyssla, laga mat, leka improviserade cirkuskonster eller bara prata om allt mellan himmel och jord. Hennes livsglädje, lekfullhet och kreativitet smittar av sig och ger mig en alldeles särskild slags inspiration.

istock_000002225948xsmall1Jag uppskattar verkligen barn och ungas naturliga förmåga att vara närvarande.  De ger sig i kast med livet här och nu, utan så mycket bekymmer kring vad det ska bli för resultat eller vad andra ska tycka. De är ofta öppna och visar vad de känner och tycker. Slår de sig kanske de skriker och gråter en stund och leker sedan vidare.

Jag minns att jag själv som barn många gånger inte ville gå och lägga mig på kvällen för att det var så roligt att vara uppe, och att det var lika roligt att gå upp på morgonen. Som vuxen är denna slags glädjeyra ett mer sällsynt inslag i tillvaron. Alltför ofta snärjs jag in i vuxenlivets ”plikter” och tappar kontakten med den bekymmerslösa, spontana sidan i mig själv. Lekfullheten ligger dock där som ett frö, som kan växa genom att jag ger den uppmärksamhet och utrymme. Jag behöver ge mig själv tillåtelse att slappna av, släppa allvaret, ge mig in i leken och ha roligt!

Det är lättare sagt än gjort ibland. Just därför behöver jag umgås med barn och unga, då de påminner mig om något viktigt – att leva och ha kul här och nu! Som vuxna fokuserar vi mycket på att prestera, lyckas, göra karriär, tjäna pengar, vara duktiga och göra ett gott intryck. Många vuxna väljer att försöka leva upp till samhällsnormen snarare än att våga lyssna till och följa sina drömmar. Många föräldrar är så fokuserade på sin karriär och på att prestera att de inte har tid och ork att leka med sina barn. Många lärare följer läroplanen så slaviskt att de tappat passionen för sin uppgift.

Nej, låt oss istället vända på steken och ge oss in i leken! Låt oss bemöta barn och unga med genuin respekt och intresse för deras livsglädje, fantasirikedom och kreativitet. Låt oss vara öppna för vad barn och unga har att komma med och inkludera deras lekfulla perspektiv. Men i den pressade, schemalagda vardagen kan deras spontanitet snarare kännas som ett stressmoment som det inte finns tid för. Om barnens lekfullhet inte ryms i livspusslet så är det väl verkligen hög tid att dra i handbromsen? Och när vi är stressade som mest är det kanske barn och ungas lekfullhet vi behöver som bäst?!

Konkreta steg för mer lekfullhet i vardagen:

– Se till att skapa utrymme i kalendern för fri tid, t ex minst en kväll och en helgdag/vecka, utan åtaganden och saker som behöver göras. Ge på så sätt dig själv utrymme att kunna vara spontan. Gör saker du tycker är roligt och umgås med personer du har kul ihop med!

– Om du har förmånen att få umgås med barn och unga, avsätt tid att vara tillsammans utan några andra åtaganden som stör din närvaro. Umgås utan att planera innehållet så mycket, utan ta saker som de kommer och var öppen för vad som spontant vill hända i stunden.

– Barn och unga har ett öppet sinne som gör att de kan få kreativa, briljanta idéer och lösningar som vi vuxna inte är öppna för. Låt dem därför vara med och bidra!

Lina

av Lina

Ungas drömmar är livsviktiga (Blogginlägg på Iderummet.se 2014-02-19)

28 februari, 2014 i Drömmar

shutterstock_79722895Frågar du barn vad de drömmer om så ser de ofta inga begränsningar. De leker sig fram genom livet, lever i nuet och har en naturlig optimism och kreativitet. Denna positiva kraft som barn och ungdomar bär på anser jag är en livsviktigt resurs för både dem själva och samhället. Jag ser det som allas vårt ansvar att agera på ett sätt som i så hög grad som möjligt bevarar denna livskraft hos barn och unga. Därför har jag också skrivit en bok, ”Att följa dina drömmar och förbättra världen”, i syfte att stödja unga i att hitta och följa sina drömmar och sin egen väg framåt i livet. Jag vänder mig direkt till unga, men även deras föräldrar, lärare och andra som arbetar med ungdomar.

Jag har varit intresserad av framtiden och drömmar sedan tonåren. Tack vare att jag själv fick ett bra stöd som ung har jag kunnat göra många saker jag drömt om. Jag gick i en skola som fokuserade på att stimulera elevernas kreativitet och eget tänkande. Det har givit mig en bra grund att stå på. Jag är också tacksam över att mina föräldrar var kloka nog att låta mig utforska mina egna möjligheter och gränser, snarare än att försöka styra mig utifrån deras egna åsikter. Kurser i personlig utveckling, ledarskap och entreprenörskap redan som ung bidrog också stort till att jag kunnat hitta en väg framåt i livet som känns bra för just mig.

Istället för att vuxna pekade ut vägen åt mig, eller sa åt mig vad som var rätt, så ställde de frågor som ”Hur ser du på framtiden?”, ”Vad tycker du är roligt?”, ”Vad är viktigt?” och ”Om allting är möjligt, vad vill du göra då?”. Jag fick tillfälle och tid att fundera och dra egna slutsater, vilket ledde till att jag fick idéer och hittade drivkraft att agera. En idé jag fick när jag var 23 år var att skapa en inspirationsföreläsning för gymnasieelever, där de fick möjlighet att fundera kring och prata om sin framtid, drömmar och mål. Det blev mycket uppskattat och ledde också till att jag startade eget företag med utbildningsverksamhet.

Sedan dess har arbete med unga varit en röd tråd i mitt liv, med allt ifrån att stötta unga i svåra livssituationer, som ensamkommande flyktingungdomar, till att starta och driva företag tillsammans med ungdomar. I mina kommande blogginlägg här på Idérummet vill jag gärna dela med mig av mina tankar och verktyg och förhoppningsvis inspirera dig som vuxen att stötta unga när det gäller deras drömmar och förmåga att påverka i samhället!

Lina

av Lina

Grönt är skönt!

16 december, 2013 i Förbättra världen, Hållbar utveckling, Hälsa, Välmående

7103138I dagens blogginlägg vill jag berätta om fördelarna med att äta vegetarisk mat. Jag är mycket nöjd och glad över att äta vegetarisk mat, då jag känner hur det främjar min hälsa samtidigt som jag bidrar till minskad miljöförstöring och minskat lidande för djuren. Därför vill jag gärna inspirera andra att också äta mer vegetarisk mat.

Fördelar för hälsan med att äta vegetarisk mat

Vi svenskar äter 25 % mer kött än Livsmedelsverket rekommenderar. Forskning visar på att vegetarisk kost minskar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, som är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Cancerforskning visar att vegetarianer löper 30-50% mindre risk att drabbas av cancer. Grön mat minskar även risken att drabbas av högt blodtryck, övervikt, förstoppning, diabetes typ-2, gallsten, olika njursjukdomar, benskörhet, ledgångsreumatism och vissa allergier. Många känner också att de blir piggare av att äta vegetarisk mat, då det kräver mindre energi av matsmältningen än när du äter kött.

Fördelar för miljön med att äta vegetarisk mat

Forskningen visar på att kött är det livsmedel som påverkar miljön mest och att vi behöver äta mindre kött för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle. Ändå har köttkonsumtionen ökat med 40 procent sedan 1990. Köttproduktionen står för ca 18 % av utsläppet av växthusgaser. Att producera kött kräver minst tio gånger så mycket mark som odling av vegetabilier med motsvarande närings- och energiinnehåll. Vattenåtgången vid köttproduktion är också mycket stor. Det kan få stor effekt om vi minskar på köttportionerna eller byter ut några kötträtter i veckan mot vegetariska alternativ.

Fördelar för djuren med att äta vegetarisk mat

De allra flesta djur föds upp under förhållanden som syftar till att maximera vinst i produktionen, snarare än att utgå från djurens behov. De välpaketerade kotletter vi köper i butik kommer från levande varelser som fötts upp enbart för att människan ska kunna äta kött. När vi äter kött som producerats på ett sätt där djuren lider blir det lidandet också en del av oss själva, våra kroppar och vårt samvete. Utifrån respekt för djuren så bör kött därför ses som en lyxvara. Undvik slentrianmässigt ätande av kött och välj i så hög grad som möjligt kött som tar hänsyn till djuren, t ex KRAV-märkt. På så sätt bidrar du till att både du själv och djuren mår bättre.

Sammanfattningsvis så är min inbjudan till dig att:

– Testa att äta vegetarisk mat oftare, t ex minst två måltider per vecka. Hämta inspiration från recept på Internet, eller genom att äta vegetariskt på restaurang.

– Välj att äta kött enbart när du verkligen är sugen på det, snarare än slentrianmässigt.

– Fundera på vart det kött du äter kommer ifrån och välj i så hög grad som möjligt kött som producerats med hänsyn till djur och miljö, t ex KRAV-märkt.
Mer information finns på http://www.kottguiden.se

Lycka till och hör gärna av dig om du har några frågor!

Lina

av Lina

Mitt i mörkret

27 november, 2013 i Hälsa, Välmående

IMAG0350Nu är vi inne i den mörkaste årstiden, när dagarna blir allt kortare och ljuset allt mindre. Vanligtvis brukar jag inte känna mig särskilt negativt påverkad av den mörka årstiden, men de senaste veckorna har jag ändå kännt mig tröttare än vanligt och ganska låg. Stora utmaningar i mitt liv, som ibland känns mycket svåra att klara av, har också gjort sitt till. På samma sätt så verkar även många andra känna sig rätt trötta och låga så här års.

Det är kanske lättare att känna sig glad, positiv och optimistisk när solen skiner och fåglarna kvittrar. Men nu när mörkret faktiskt är här, hur kan jag då möta det på ett bra sätt? ”Tänk positivt” skulle vissa säga. ”Om en månad vänder det, då går vi mot ljusare tider igen!” eller ”Tänd ett ljus i mörkret!” Positivt tänkande vara ett ovärderligt verktyg för att hitta kraft och komma framåt. Men ibland tycker jag att det kan skapa precis motsatt effekt.

untitled

Om jag mår dåligt, men förtränger det genom att försöka vara positiv, så kan det leda till att jag istället kör fast ännu mer. Det är inte alltid så lätt att hantera våra ”negativa” känslor. Vi har kanske blivit uppfostrade att det är fel att vara arg, ledsen och att må dåligt. Att det bästa sättet att komma framåt är att ”bita ihop och ta sig i kragen”. Vi lever också i ett samhälle som premierar produktiva människor, där det inte alltid finns plats för att vara låg och att ha brist på handlingskraft. Då kan det positiva tänkandet bli något påklistrat som riskerar att slå knut på sig självt. Kanske är vi också rädda för våra svåra känslor, för mörkret, och tror att det kommer ta överhanden om vi ger det utrymme? Då kanske vi dövar det som känns svårt med mat, godis, alkohol, arbete, droger, shopping och annat. Det ger kanske en tillfällig lättnad, men det som känns svårt ligger fortfarande kvar under ytan.

Det som hjälper mig, när den positiva kraften lyser med sin frånvaro, är att försöka möta, tillåta och acceptera det som känns mörkt och svårt. Det kan vara betydligt lättare sagt än gjort många gånger, men verkar samtidigt ibland vara enda vägen framåt. Jag brukar då ta tid att i tystnad och stillhet sätta mig och känna efter och låta mig själv få känna precis som jag känner. Istället för ett påklistrat positivt tänkande försöker jag möta mig själv med kärlek och respekt. När jag tillåter situationen och mig själv att vara precis som det är, så skapar jag också utrymme för det ljusa att börja sippra in igen. De utmaningar och svårigheter som jag står inför i mitt liv finns kvar och kanske även de svåra känslorna, men jag har gett mig själv lättnad och ny energi att möta verkligheten som den är.

Lina

av Lina

Naturen som kraftkälla

11 november, 2013 i Drömmar, Hållbar utveckling, Hälsa, Naturen, Välmående

En dröm jag har är att flytta ut från stan och bo i naturen och odla egna grönsaker. Jag är uppvuxen och bor i Stockholm och även om jag på vissa sätt uppskattar stadens puls, så är det ändå  i naturen som jag mår bäst. Jag har gjort det till en bra vana att varje helg ta en lång skogspromenad i ett naturreservat utanför stan, eller åka och hämta vatten i en naturkälla. Frisk luft, ljus, lugn, stillhet och naturens vackra färger och former är något jag njuter stort av. Om jag har ett olöst problem eller något som tynger mig så hjälper många gånger en skogspromenad att rensa huvudet, samla tankarna och hitta kraft och konkreta lösningar.

untitled”Välbefinnandet ökar när vi befinner oss i naturen. Forskning visar att ju oftare människor besöker gröna miljöer desto mindre känner de sig stressade, irriterade och utmattade. Naturen är en restorativ miljö som främjar återhämtning. Blodtrycket sänks, våra stresshormoner sjunker och stresstoleransen höjs. Naturen ger uppladdning av energi och mental kapacitet. Denna återhämtning från naturen får vi inte bara av att vistas i naturen, utan också genom att titta på natur genom ett fönster, på en bild eller en målning.” ( http://www.skogsstyrelsen.se/Projektwebbar/Halsa-over-grona-granser-/Halsobringande-effekter/ )

En annan text tar upp frågan om varför naturen påverkar oss människor så positivt: ”Det handlar i grunden om vårt ursprung. Människans liv startade för två miljoner år sedan på den afrikanska savannen. Det är bara i 200-300 år som vi alltmer börjat leva i städer, en mycket kort tid i det stora sammanhanget. Människan är biologiskt anpassad till ett liv i naturen, enligt den evolutionära teorin. Det gör att hjärnan är utvecklad efter det livet. När vi är ute i naturen signalerar hjärnan att ”på den här platsen kan vi överleva”. Det aktiverar i sin tur kroppens eget lugn- och rosystem, det parasympatiska nervsystemet. Därför känner vi oss mer avstressade efter en promenad i naturen.”  ( http://www.unt.se/halsa/stress-minskar-i-naturen-1722181.aspx )

En stor drivkraft bakom att jag engagerar unga genom Livsviktigt och har skrivit boken ”Att följa dina drömmar och förbättra världen” är min stora uppskattning för naturen. För trots att vi människor verkligen behöver naturen, inte bara för att stressa av, utan för att överleva så har vi också förstört den i allt snabbare takt. Är inte detta högst ironiskt – att vi människor förstör det som är själva förutsättningen för liv? Och vad ger oss rätten att utnyttja naturen, när människan bara existerat en liten, liten del av jordens historia?

Många unga känner sig oroade och maktlösa inför klimathotet. Samtidigt behövs deras handlingskraft mer än någonsin. Därför vill jag gärna göra det lilla jag kan i att stödja unga att hitta sin kraft och engagemang för omvärlden. Eftersom det ger mig så mycket att vara i naturen så känns det naturligt att vilja ge tillbaka och leva så miljövänligt som möjligt.

Så här års är det många som blir trötta och nedstämda av mörkret. För egen del känner jag mig inte särskilt negativt påverkad av mörkret, och det beror till stor del på att jag ser till att komma ut i dagsljuset så mycket som möjligt . Utöver skogspromenad på helgen så prioriterar jag att gå ut och promenera dagligen. Och även i stan så finns det ju natur att hämta kraft ifrån!

Lina

av Lina

Drömmar och hälsa del 2

8 oktober, 2013 i Drömmar, Hälsa, Välmående

Aktivitet och motion

 Att hålla kroppen i rörelse kan vara till hjälp i att komma framåt även på andra sätt, till exempel när det gäller att förverkliga dina mål och drömmar. Om du har en fråga eller ett problem som du går och funderar över kan det ibland hjälpa att röra på sig istället för att sitta och tänka. En promenad kan göra att tankeverksamheten kommer igång och att du ser lösningar som du inte gjorde innan. Motion har många fördelar för hälsan och välbefinnandet. Utöver rent fysiska fördelar som ökad blodcirkulation, förbättrad muskelstyrka, kondition, prestationsförmåga och sömn upplever många också att motion kan ha en mentalt avstressande effekt. Stress, frustration och annat kan få ett konstruktivt utlopp genom motion som gör att du efteråt känner dig mer lugn och koncentrerad. Olika sorters motion passar olika sorters människor. Vissa trivs med styrketräning eller en lagsport. För andra kanske promenader, simning eller dans passar bättre. Det gäller att du hittar en motionsform som just du trivs med så att du också känner dig motiverad att utföra den regelbundet.

 Vila och avslappning

 Genom tidningar, tv, på bussen eller tunnelbanan, via Internet osv. möts vi av mängder av intryck i form av reklam eller annan information. Vi ställs också ständigt inför att göra val, kring allt ifrån vilka produkter att köpa till vilken utbildning att välja eller jobb att söka. Detta stora utbud av intryck och valmöjligheter i kombination med ett samhälle där tempot ofta är högt kan lätt göra att vi känner oss stressade. Stress kan påverka kroppens immunförsvar negativt och på sikt leda till sjukdom. Idag har allt fler människor insett hur viktigt det är att undvika stress och se till att få tillräckligt med vila och avslappning. Det börjar med att då och då stanna upp och känna efter om du känner dig stressad och behöver dra ner på tempot och vila. Tillräckligt med sömn, gärna på regelbundna tider, är kroppens främsta sätt att återhämta sig. Andra sätt för att koppla av kan vara att vistas i naturen, avslappningsövningar, massage, yoga, meditation eller att bara göra ingenting. Att ta det lugnt kan dels vara skönt i sig men också göra att vi blir mer koncentrerade och därmed också har lättare kan komma framåt med våra mål och drömmar.

Skrivövning : Vad jag skulle kunna göra för att förbättra min hälsa och mitt välmående

Vad behöver du för att må bra? Är det något du skulle kunna göra för att öka din hälsa och ditt välbefinnande? Skriv ner om det är något du tror skulle kunna leda till en förbättring:

Exempel:
Jag skulle kunna äta bättre än jag gör idag och lära mig mer om kost, till exempel genom att söka på Internet.

Jag skulle kunna  hitta en motionsform som jag tycker vore rolig och börja motionera.

Jag känner mig stressad och skulle kunna ta mer tid till att bara ta det lugnt.

Lina

av Lina

Drömmar och hälsa

1 oktober, 2013 i Drömmar, Hälsa, Välmående

Något som jag brinner för och som har stor betydelse när det gäller att kunna följa mina egna drömmar är hälsa. Att ta hand om mitt fysiska och psykiska välmående är en viktig investering som ger direkt utdelning genom mer energi här och nu samt mer kraft att komma framåt. I boken jag skrivit för unga ”Att följa dina drömmar och förbättra världen” var min tanke först att skriva även om hälsa. Men för att hålla fokus och begränsa informationen valde jag bort det. Istället presenterar jag nu texten jag skrivit här på bloggen, som förhoppningsvis kan vara till nytta för både ung och äldre.

Hur hänger hälsa och välbefinnande ihop med att följa dina drömmar och förbättra världen? Om du är frisk och stark så kommer du ha mer energi över till att följa dina drömmar och förbättra världen än om du är sjuk. Att känna sig svag eller sjuk ibland är en del av livet. Vi kanske också föds med ärftliga sjukdomar eller handikapp eller är med om saker under livets gång som försämrar hälsan. Men du har alltid möjlighet att förbättra din egen hälsa på ett eller annat sätt där du står just nu.

Genom att respektera och ta hand om kroppen kan jag hjälpa den att fungera. Det börjar med att regelbundet känna efter vad jag behöver för att må bra. Är jag hungrig? Vilken mat mår jag bra av? Är jag trött och behöver vila? Behöver jag röra mer på mig?  En viktig del som påverkar hälsan är immunförsvaret, som är kroppens system för att skydda kroppen från bakterier, virus och annat som kan leda till infektioner och sjukdom.  Genom att aktivt bygga ett starkt immunförsvar kan du också bygga styrka som du behöver för att lyckas i att följa dina drömmar och förbättra världen. Näringsriktig kost, tillräckligt med motion och vila är några saker som bidrar till ett starkare immunförsvar.

Kost och näring

images4Allting vi tar in i kroppen, som mat, dryck och annat, påverkar kroppen och hälsan.  Olika kost innehåller olika mycket näring. Grönsaker, frukt och bär till exempel innehåller generellt mycket mer näring än godis och snabbmat. Kroppen behöver näringsämnen i form av kolhydrater, proteiner, fett, vitaminer och mineraler, fibrer och vatten för att fungera, orka med och må bra. Att äta näringsriktig kost regelbundet under dagen, till exempel frukost, lunch, mellanmål och middag, hjälper kroppen att hålla en jämn blodsockernivå, vilket kan göra det lättare att hålla sig pigg. Det finns idag en mängd olika rekommendationer kring kost, olika dieter osv. Samtidigt kan olika personer behöva olika slags kost för att må bra. Någon som till exempel tränar mycket kan behöva äta annorlunda än någon som inte gör det. Genom att känna efter vad just du behöver för att må bra kan du också komma fram till vilken slags kost som passar dig. Genom att som grund äta näringsriktig mat kan du ändå då och då äta kost med mindre näring, som till exempel godis och snabbmat, och fortfarande känna dig pigg och i balans.

Texten fortsätter i nästa inlägg, som handlar om aktivitet och motion samt vila och avslappning.

Lina

av Lina

Utrymme att ta det lugnt och bara vara

23 september, 2013 i Drömmar, Hälsa, Välmående

shutterstock_51483859I boken som jag skrivit så presenterar jag en enkel avslappningsövning, som jag nu också presenterar här.

Avslappningsövning

Alla intryck utifrån kan göra det svårt att känna efter och tänka på vad det är man själv faktiskt vill. Den här övningen kan hjälpa dig att slappna av och fokusera på dig själv. Stäng av mobiltelefonen och andra saker som kan störa. Sätt ett larm på, till exempel, 15 minuter för att ha en sluttid för övningen. Sätt dig bekvämt, med fötterna i kontakt med golvet, eller lägg dig ned. Slut ögonen. Känn hur kroppen vilar mot underlaget. Fokusera på andningen en stund. Lyssna till dina andetag och känn hur luften strömmar in och ut. Ta några djupa andetag där du långsamt drar in så mycket luft som möjligt och långsamt pressar ut så mycket luft som möjligt. Återgå sedan till normal andning och sitt eller ligg bara och vila en stund.

För många av oss är kanske en avslappningsövning av detta slag en lyx, något vi måste pressa in i vårt fullspäckade schema. Vi lever ju i ett samhälle som premierar effektivitet. Saker ska växa så stort och snabbt som möjligt. Ju mer du har att göra desto mer lyckad är du som människa? I kollektivtrafiken ägnar sig numera flertalet åt sin smartphone. Jag väntade in i det sista med att själv skaffa en smartphone, då jag misstänkte att möjligheten att kunna vara uppkopplad hela tiden skulle kunna bli ett stressmoment. Nu när jag har en smartphone, vilket på många sätt är praktiskt, så får jag disciplinera mig själv att låta den ligga kvar i väskan och behålla de små andningshål i vardagen som att åka tunnelbana faktiskt kan vara.

För att jag ska må bra och behålla inspirationen så behöver jag ta ordentligt med tid att ta det lugnt och bara vara. Jag behöver minst ett par kvällar per vecka och en dag på helgen som är helt obokad, där det inte finns något särskilt jag ska göra. Jag behöver också stanna upp då och då under dagen och ta några djupa andetag och känna att jag är närvarande och i fas med mig själv. Att stressa är ett givet sätt för mig att ta död på min lust, inspiration och välmående. Tid och utrymme att ta det lugnt och bara vara är något jag njuter ofantligt av och därför prioriterar högt i mitt liv.

Det verkar finnas en föreställning i samhället om att det som ger effektivitet är att ständigt hålla fokus och att ständigt vara på gång. Min egen upplevelse är att det är precis tvärt om. Tillräckligt med vila, tomrum, tid att göra ingenting och att bara smälta dagens upplevelser är för mig en förutsättning för att kunna vara effektiv. Och det är en förutsättning för att kunna följa mina drömmar. För drömmar menar jag är en dimension av livet som inte nödvändigtvis går att pressa in i ett schema eller förverkliga på beställning. För att drömmarna ska få plats och förutsättning att växa behövs det, liksom en växt behöver vatten och syre, utrymme att kunna vara närvarande och bara vara. I detta tomrum och andrum kan vi slappna av och hitta lugn, inspiration och energi till att komma framåt.

Lina

av Lina

Vänlighet i vardagen

16 september, 2013 i Drömmar, Förbättra världen

Häromdagen var jag med om något som igen påminde mig om vad lite vänlighet i vardagen kan göra. Jag var och skulle köpa en pizza på pizzerian i området där jag bor. Jag har inte varit där mer än 2-3 gånger det senaste halvåret, men ändå kom personen i kassan ihåg att jag brukar beställa en vegetarisk pizza. En liten detalj som gjorde det mig glad och att jag kände mig välkommen som gäst.

På väg från pizzerian stannade jag och plockade några plommon som trillat från ett träd. En person som kom ut genom porten bredvid började då prata med mig och tipsade mig om att plocka de plommon som låg en bit bort istället, då de troligtvis var fräschare. Två små saker, som inte är särskilt märkvärdiga egentligen, men som ändå gjorde att jag kände mig upplyft.

Jag brukar försöka komma ihåg att sprida vänlighet och glädje omkring mig. Men en stor del av tiden går jag ändå runt i min egen värld, min egen bubbla, och glömmer bort vad ett leende, en komplimang eller en vänlig gest kan betyda. Inte bara för andra, utan även för mig, då jag själv ju får ta del av den glädje jag sprider.

Jag tror att många människor längtar efter mer vänlighet och gemenskap i samhället. Det är väl naturligt att vara snäll och att bry sig? Den självupptagenhet, kyla och brist på kontakt som finns i samhället tror jag kommer från våra egna och andras rädslor och föreställningar som att ”ensam är stark”. Det verkar finnas en framgångsformel som handlar om att vara upptagen med sig själv och sina egna mål. Att fokusera på att ge till andra verkar många gånger bli något som kommer i andra hand.

Nu tror jag i och för sig att jag behöver ta hand om mig själv och se till att jag mår bra för att också ha energi att ge till andra. Men ibland om jag är nedstämd eller trött, så märker jag att jag kan få energi och glädje när jag ändå vänder fokus från mig själv till att ge och visa vänlighet mot andra.

Hur skulle ditt  bostadsområde kännas om alla hade fokus på att uppmuntra och stödja varandra? Hur skulle din arbetsplats se ut? Tänk dig om alla runt omkring dig skulle fokusera på att stödja dig, och du skulle fokusera på att stödja alla runt omkring dig. Vad mycket hjälp du skulle kunna få med att förverkliga dina drömmar.

Tänk vidare om alla i Sverige, eller i världen, skulle bry sig om och hjälpa varandra. Vad skulle då vara möjligt? Det är kanske en utopi. Men var och en av oss är med och formar samhällsklimatet, med varje handling vi tar. Och är det egentligen svårare att skapa ett samhälle med värme och gemenskap än ett samhälle med kyla och självupptagenhet?